Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Leonardus Gabriels (Nijmegen, 2/6/1842)
Naam Roelof van Uum (Nijmegen, 3/1/1842)
Naam Hendrikus Zijlvaart (Nijmegen, 18/9/1842)
Naam Hendrikus Hermsen (Nijmegen, 20/2/1842)
Naam Gradus Johannes Raeijmakers (Nijmegen, 20/12/1842)
Naam Jan Dijkman (Nijmegen, 23/6/1842)
Naam Jacobus Robbers (Nijmegen, 26/3/1842)
Datum document1861
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9225
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9225