Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus Hermanissen (Nijmegen, 12/6/1842)
Naam Theodorus Paulus Strijker (Nijmegen, 14/10/1842)
Naam Jacobus Brouwers (Hatert, 17/10/1842)
Naam Theodorus Tuijn (Nijmegen, 21/1/1842)
Naam Franciscus Wilhelmus van Swanenburg (Nijmegen, 22/2/1842)
Naam Johan Peter Selbach (Nijmegen, 23/3/1842)
Naam Jacobus van Eck (Neerbosch, 27/3/1842)
Datum document1861
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9225
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9225