Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Johannes Willemsen (Elst, 9/1/1842)
Naam Gerardus van Hees (Grave, 17/10/1842)
Datum document1861
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9225
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9225