Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Bernardus Wilhelmus Aalbers (Bredevoort, 2/12/1843)
Naam Johannes Theodorus van Vrijaldenhoven (Nijmegen, 5/7/1843)
Naam Henrij Marie van Neck (Gravenhage, ''s-, 8/7/1843)
Naam Willem Johannes Reeselaar (Nijmegen, 11/10/1843)
Naam Hendrikus Christoffel Kleisterlee (Nijmegen, 16/9/1843)
Naam Josias Bischoff (Utrecht, 24/2/1843)
Naam Johannes Bastiaens (Nijmegen, 30/7/1843)
Datum document1863
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9226
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9226