Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Gordon (Nijmegen, 10/3/1843)
Naam Franciscus Johannes Kersten (Nijmegen, 10/7/1843)
Naam Wilhelmus Hendrikus Walraven (Nijmegen, 16/1/1843)
Naam Franciscus Arnoldus van Heumen (Nijmegen, 19/1/1843)
Naam Franciscus Nagelmakers (Nijmegen, 27/4/1843)
Naam Paulus Johannes Boukes (Nijmegen, 28/4/1843)
Naam Johannes Lamers (Nijmegen, 30/6/1843)
Datum document1863
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9226
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9226