Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Josephus Johannes Schaab (Nijmegen, 8/1/1843)
Naam Johannes Gruijthuijsen (Nijmegen, 12/8/1843)
Naam Jan de Haan (Nijmegen, 13/9/1843)
Naam Cornelis Wilhelmus Luermans (Nijmegen, 15/2/1843)
Naam Gerhardus de Best (Nijmegen, 19/5/1843)
Naam Everhardus Jacobus Rijnders (Nijmegen, 22/1/1843)
Naam Pieter Marcus Aloisius Tissot van Patot (Nijmegen, 25/11/1843)
Datum document1863
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9226
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9226