Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Hopman (Nijmegen, 1/12/1843)
Naam Antonius Otten (Overasselt, 10/8/1843)
Naam Hendrikus Michael Bernardus Steenbergen (Nijmegen, 11/12/1843)
Naam Hendrikus Johannes Wouters (Nijmegen, 17/7/1843)
Naam Petrus Joosten (Nijmegen, 25/11/1843)
Naam Gerardus Peters (Nijmegen, 26/7/1843)
Naam Franciscus Johannes Gielen (Nijmegen, 27/3/1843)
Datum document1863
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9226
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9226