Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Hannessen (Nijmegen, 12/7/1843)
Naam Jan Willem van Druijnen (Nijmegen, 17/7/1843)
Naam Willem Karel Mackaij (Nijmegen, 17/8/1843)
Naam Christiaan Peter Michon (Nijmegen, 18/2/1843)
Naam Johannes Marinus van der Burg (Rijswijk op Java, 22/2/1843)
Naam Johan Carel Wilhelm Strunck (Nijmegen, 24/1/1843)
Naam Gerardus Peters (Nijmegen, 26/4/1843)
Datum document1863
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9226
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9226