Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Hofkens (Nijmegen, 6/8/1843)
Naam Petrus Kamphuizen (Nijmegen, 9/1/1843)
Naam Gerrit Bemelaar (Nijmegen, 13/8/1843)
Naam Willem van Hattum (Nijmegen, 16/4/1843)
Naam Johannes Hendrikus Brouers (Nijmegen, 19/12/1843)
Naam Adriaan van Dorst (Nijmegen, 22/2/1843)
Naam Gerrit Jong (Nijmegen, 30/8/1843)
Datum document1863
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9226
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9226