Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Marcus Carel Michielsen (Nijmegen, 1/5/1844)
Naam Wilhelmus Franciscus Simhoffer (Nijmegen, 4/2/1844)
Naam Johannes Josephus Petrus Prudon (Nijmegen, 5/3/1844)
Naam Rut Rademakers (Nijmegen, 7/12/1844)
Naam Antonius Hubertus Mali (Nijmegen, 8/6/1844)
Naam Gerardus Theodorus van Hulst (Nijmegen, 10/1/1844)
Naam Antonie van Asten (Driel, 22/5/1844)
Datum document1864
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9227
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9227