Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Andries Jacobus Degen (Nijmegen, 1/11/1844)
Naam Salomon Moses van Zanten (Nijmegen, 3/2/1844)
Naam Johannes van Breenen (Nijmegen, 3/4/1844)
Naam Petrus Gijsbertus Mom (Nijmegen, 7/9/1844)
Naam Willem Jan Engel (Nijmegen, 11/12/1844)
Naam Louis Buvelot (Nijmegen, 21/6/1844)
Naam Laurentius Hendrikus van Didenhoven (Nijmegen, 26/9/1844)
Datum document1864
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9227
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9227