Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jasper Bernardus Scheers (Neerbosch, 8/4/1844)
Naam Michael Gotz (Nijmegen, 8/10/1844)
Naam Ludovicus Adrianus van Meer (Nijmegen, 14/3/1844)
Naam Christiaan Kersten (Nijmegen, 17/11/1844)
Naam Hendrikus Wilhelmus Poos (Nijmegen, 20/9/1844)
Naam Hendrikus Johannes Antonius Diebels (Nijmegen, 21/4/1844)
Naam Hendrikus Antonius van Heumen (Nijmegen, 30/12/1844)
Datum document1864
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9227
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9227