Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Theodorus Johannes Burgers (Arnhem, 5/2/1844)
Naam Adrianus Johannes Jacobus Cornelis Terstegen (Nijmegen, 18/1/1844)
Naam Johannes Gerardus Marcus Fransen (Nijmegen, 20/4/1844)
Naam Willem Leendertz (Nijmegen, 20/10/1844)
Naam Johannes Hendrikus Wouters (Nijmegen, 24/5/1844)
Naam Roelof van der Pol (Nijmegen, 26/5/1844)
Naam Reinier Martens (Nijmegen, 28/11/1844)
Datum document1864
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9227
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9227