Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Michiel de Wilde (Nijmegen, 3/5/1844)
Naam Karel Hendrik Theodoor Wiesell (Didam, 4/9/1844)
Naam Hendrik Wiskamp (Valburg, 7/2/1844)
Naam Anthonij Schelkes (Nijmegen, 19/12/1844)
Naam Johan Peter Muller (Nijmegen, 20/12/1844)
Naam Michael Mogendorff (Nijmegen, 23/12/1844)
Naam Johannes Ludovicus Emericus Hubertus Dobbelmann (Nijmegen, 26/6/1844)
Datum document1864
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9227
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9227