Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Peter van der Weerden (Beuningen, 2/1/1844)
Naam Willem Frederik Karel Klercq (Hertogenbosch, ''s-, 4/10/1844)
Naam Gerrit Jan de Vos (Grave, 10/9/1844)
Naam Jacobus Julianus Constantinus Hubertus van Pelt (Nijmegen, 12/12/1844)
Naam Carel Antoon Haspels (Nijmegen, 15/1/1844)
Naam Hendrikus Aloisius Dahlhaus (Nijmegen, 16/10/1844)
Naam Johannes Ferdinand Moser (Nijmegen, 30/8/1844)
Datum document1864
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9227
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9227