Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Petrus Timmermans (Nijmegen, 4/2/1846)
Naam Karel Willem van Gils (Nijmegen, 5/8/1846)
Naam Frederikus Wilhelmus Lammers (Nijmegen, 6/11/1846)
Naam Adrianus Scheers (Nijmegen, 20/11/1846)
Naam Peter Jan Alphen (Nijmegen, 22/1/1846)
Naam Johannes Petrus Hubertus Prudon (Nijmegen, 28/1/1846)
Naam Hendrikus Hoogenboom (Nijmegen, 29/8/1846)
Datum document1866
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9229
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9229