Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Theodorus Donatus Martens (Bemmel, 6/11/1846)
Naam Arnoldus Johannes Vervoorn (Culemborg, 12/3/1846)
Naam Petrus Wilhelmus Hamer (Nijmegen, 12/7/1846)
Naam Jan van Wijk (Slijk-Ewijk, 16/4/1846)
Naam Nicolaas Beijerinck (Nijmegen, 25/12/1846)
Naam Pieter Anthonie van Druijnen (Nijmegen, 27/7/1846)
Naam Felix Jan Augustinus Hubertus van Pelt (Nijmegen, 29/8/1846)
Datum document1866
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9229
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9229