Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Peter van Widenhoven (Nijmegen, 2/1/1847)
Naam Johannes Hendrikus Erkens (Nijmegen, 4/5/1847)
Naam Nicolaas Antonius van den Bosch (Nijmegen, 8/10/1847)
Naam Frederikus Wilhelmus Engels (Nijmegen, 11/5/1847)
Naam Frederik Willem de Koning (Nijmegen, 23/2/1847)
Naam Franciscus Jungslager (Nijmegen, 25/2/1847)
Naam Willem Liefrink (Nijmegen, 27/4/1847)
Datum document1867
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9230
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9230