Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus Wilhelmus Aalbers (Nijmegen, 2/1/1847)
Naam Petrus Wilhelmus Daalderop (Nijmegen, 6/4/1847)
Naam Hendrik Derk Schelkes (Nijmegen, 7/8/1847)
Naam Hendrikus Johannes Hijsen (Nijmegen, 11/4/1847)
Naam Hendrik Antoon Potkast (Nijmegen, 13/8/1847)
Naam Johannes de Mie (Nijmegen, 19/11/1847)
Naam Richard Frederik Hendrik Mosselmans (Nijmegen, 20/2/1847)
Datum document1867
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9230
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9230