Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Theodorus Prudon (Rotterdam, 3/7/1847)
Datum document1867
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9230
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9230