Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Cornelis Adrianus de Blom (Nijmegen, 11/7/1848)
Naam Johannes Maria Cornelis Franciscus Hubertus Mascheck (Gravenhage, ''s-, 13/6/1848)
Naam Hendrik Janssen (Nijmegen, 16/2/1848)
Naam Alphonsch Francois Muller (Nijmegen, 19/6/1848)
Naam Hendrikus Gerardus van Meurs (Nijmegen, 19/9/1848)
Naam Poulus Moerman (Nijmegen, 21/12/1848)
Naam Johannes Franciscus Dona (Nijmegen, 24/1/1848)
Datum document1868
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9231
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9231