Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Hubertus Kraaijvanger (Nijmegen, 7/2/1848)
Naam Johannes Rutgerus Theodorus Wolf (Nijmegen, 11/1/1848)
Naam Johannes Hendrikus Herdt (Nijmegen, 14/4/1848)
Naam Johan Philip Hendriks (Nijmegen, 15/9/1848)
Naam Philippus Leopold Lucas Thijssen (Nijmegen, 17/10/1848)
Naam Lambertus van de Loop (Nijmegen, 27/6/1848)
Naam Johannes de Roos (Haarlem, 27/12/1848)
Datum document1868
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9231
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9231