Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Theodorus Franciscus Filet (aan boord van het Nederlandsch Fregat schip Prins Frederik der Nederlanden, 3/12/1849)
Naam Gradus Loosekoot (Elst, 4/1/1849)
Naam Cornelis Michels (Nijmegen, 4/5/1849)
Naam Johannes Siimon Theunissen (Nijmegen, 10/6/1849)
Naam Evert Soethout (Nijmegen, 23/2/1849)
Naam Jacobus Petrus Krijlen (Nijmegen, 23/4/1849)
Naam Rudolph Willem Jacob Pabst van Bingerden (Nijmegen, 25/7/1849)
Datum document1869
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9232
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9232