Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Hendrikus de Haan (Groesbeek, 10/10/1851)
Naam Hendrik Johannes Bosch (Rijsenburg, 14/1/1851)
Naam Carel Godfried Lambertus Bongaards (Nijmegen, 17/12/1851)
Naam Everardus Ziegeler (Nijmegen, 17/12/1851)
Naam Derk Frederik Jules Gabriel Brunet de Rochebrune (Nijmegen, 21/9/1851)
Naam George Jacobus Leonardus de Backere (Arnhem, 27/1/1851)
Naam Gradus Duits (Nijmegen, 29/12/1851)
Datum document1871
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9234
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9234