Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Huibert Flentrie (Schoonhoven, 5/4/1851)
Naam Jan Kroes (Winssen, 17/8/1851)
Naam Karel Bernhard Henckel (Batavia, 18/5/1851)
Naam Reinier Franciscus Daems (Maastricht, 22/2/1851)
Naam Franz Joseph Gescher (Gescher Pruissen, 25/10/1851)
Naam Pieter Johannes Klaas (Etten-Leur, 27/1/1851)
Naam Jan Dirk Wagner (Hertogenbosch, ''s-, 28/7/1851)
Datum document1871
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9234
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9234