Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Theodorus Baptist Hartendorf (Nijmegen, 9/11/1852)
Naam Louis Albert Pierre Affourtit (Hoorn, 10/2/1852)
Naam Petrus Johannes Ferrari (Nijmegen, 11/1/1852)
Naam Adrianus Gijsbertus Holleman (Nijmegen, 11/9/1852)
Naam Frederik Antonie Cools (Nijmegen, 12/10/1852)
Naam Adrianus Bartholomeus Marie van Rosendaal (Nijmegen, 14/4/1852)
Naam Anthonij Johannes Goedkoop van Nelle (Nijmegen, 15/1/1852)
Datum document1872
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9235
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9235