Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Scherling (Groningen, 2/10/1852)
Naam Jacobus Hopman (Nijmegen, 15/10/1852)
Naam Johannes Seijnder (Nijmegen, 25/1/1852)
Naam Hendrikus Michiel Joseph Daniels (Nijmegen, 25/7/1852)
Naam Wilhelmus Hendrikus Bernardus Diebels (Nijmegen, 27/3/1852)
Naam Frederik Jacobus Marie van Ghert (Gravenhage, ''s-, 29/5/1852)
Naam Arnoldus Persoons (Nijmegen, 30/3/1852)
Datum document1872
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9235
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9235