Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hermanus Wilhelmus Nannings (Nijmegen, 2/8/1852)
Naam Jan Peter Hartelo (Nijmegen, 9/8/1852)
Naam Philip Moses de Winter (Nijmegen, 11/2/1852)
Naam Hendrikus Christianus Klomp (Nijmegen, 21/11/1852)
Naam Petrus Hendrikus Heisen (Nijmegen, 25/10/1852)
Naam Johannes Schrijvers (Nijmegen, 30/5/1852)
Naam Lodewijk Daniel Ginocchio (Nijmegen, 31/8/1852)
Datum document1872
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9235
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9235