Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Philippus Christianus Broekman (Nijmegen, 14/10/1852)
Naam Johannes Thijssen (Hatert, 15/7/1852)
Naam Johannes Mattheus Gout (Nijmegen, 16/2/1852)
Naam Gerrit Vos (Vlissingen, 16/8/1852)
Naam Johannes Verweij (Hatert (gem) Nijmegen, 25/1/1852)
Naam Johannes Christianus Langendam (Nijmegen, 28/6/1852)
Naam Antonius Albers (Hatert, 29/2/1852)
Datum document1872
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9235
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9235