Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Frederik van Dorst (Nijmegen, 1/7/1852)
Naam Henri Napoleon Kuypers (Padang Oost Indie, 2/6/1852)
Naam Johannes Anthonie Stevens (Utrecht, 7/11/1852)
Naam Jacobus Johannes Wolters (Nijmegen, 12/9/1852)
Naam Marinus Bernardus Rost van Tonningen (Suriname West Indie, 24/10/1852)
Naam Willem Frederik Carel Bouhuijs (Nijmegen, 25/10/1852)
Naam Ludolf op ten Noort (Zutphen, 27/10/1852)
Datum document 1872
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9235
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9235