Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Weijers (Nijmegen, 3/12/1853)
Naam Wilhelm Marneef (Nijmegen, 6/2/1853)
Naam Barend Vixseboxse (Almelo, 8/8/1853)
Naam Adrianus Augustinus Puplickhuijsen (Nijmegen, 9/6/1853)
Naam Johannes Pieter Ritzer (Nijmegen, 15/2/1853)
Naam Johannes Henricus Bies (Nijmegen, 18/4/1853)
Naam Roelof Cornelis Aalders (Nijmegen, 28/7/1853)
Datum document1873
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9236
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9236