Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Leendert Adolf Bekker (Nijmegen, 5/10/1853)
Naam Johannes Lodewijk Habich (Nijmegen, 7/4/1853)
Naam Martin Otto Albers (Nijmegen, 14/7/1853)
Naam Jan Jansen (Nijmegen, 22/9/1853)
Naam Willem Gerrit Michon (Nijmegen, 24/9/1853)
Naam Petrus Christ (Nijmegen, 26/1/1853)
Naam Karel Hendrik Cocq (Nijmegen, 29/7/1853)
Datum document1873
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9236
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9236