Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jochem van Dolder (Ede, 11/1/1853)
Naam Simon Uppink (Leer, 17/4/1853)
Naam Johannes Diederik Ising (Gravenhage, ''s-, 20/12/1853)
Naam Johannes Smit (Nijmegen, 27/3/1853)
Naam Petrus van Groningen (Nijmegen, 28/5/1853)
Naam Hendrik Josua van Egmond (Oegstgeest, 31/10/1853)
Naam Johannes Cornelis Duits (Wamel, 31/12/1853)
Datum document1873
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9236
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9236