Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Halfweeg (Nijmegen, 5/3/1854)
Naam Willem Hendrik Klein (Nijmegen, 8/4/1854)
Naam Hendrik Bunders (Nijmegen, 12/10/1854)
Naam Albert Dijkman (Nijmegen, 15/8/1854)
Naam Hendrikus Polman (Nijmegen, 15/9/1854)
Naam Peter Johannes van den Broecke (Nijmegen, 19/3/1854)
Naam Andries Reijnders (Nijmegen, 24/9/1854)
Datum document1874
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9237
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9237