Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jean Georges Gerhardus Wutscher (Maastricht, 7/10/1854)
Naam Theodoor Coenraad Perk (Delft, 15/3/1854)
Naam Antonius Boutier (Nijmegen, 17/3/1854)
Naam Wilhelmus Carel Bernardus de Blecourt (Nijmegen, 18/1/1854)
Naam Adam Johannes ter Linden (Nijmegen, 20/3/1854)
Naam Willem Frederik Gerard Wagenaar (Nijmegen, 26/1/1854)
Naam Jan Willem Adriaan Tichler (Zutphen, 27/2/1854)
Datum document1874
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9237
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9237