Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Franciscus Peperzak (Nijmegen, 4/5/1854)
Naam Jan Frederik Ninaber (Zutphen, 13/7/1854)
Naam Antonius Geurts (Hees, 20/7/1854)
Naam Johannes Toonen (Wijchen, 22/8/1854)
Naam Everardus Andries de Roos (Leiden, 25/11/1854)
Naam Karel Jan Frederick de Bruin (Fort de Kock, 30/3/1854)
Naam Charles Adriaan van Ophuijsen (Solak, 31/12/1854)
Datum document1874
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9237
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9237