Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Georg Wilhelm Gunther (Nijmegen, 6/3/1855)
Naam Johannes Petrus Heys (Nijmegen, 8/5/1855)
Naam Cornelis Johannes Jansen Ketelaars (Nijmegen, 11/11/1855)
Naam Cornelis Wouters (Nijmegen, 17/11/1855)
Naam Franciscus Johannes Raaymaker (Nijmegen, 19/11/1855)
Naam Johannes Hermans (Nijmegen, 26/9/1855)
Naam Hendrikus Hermanus Pouwels (Nijmegen, 29/12/1855)
Datum document1875
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9238
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9238