Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Hendrikus Roos (Nijmegen, 1/6/1855)
Naam Nicolaas Everhard Eerensperger (Lent, 2/12/1855)
Naam Cornelis Hubertus van Swelm (Nijmegen, 11/10/1855)
Naam Pieter Metz (Nijmegen, 13/3/1855)
Naam Jacobus Hubertus Meulenberg (Nijmegen, 24/8/1855)
Naam Petrus Reinerus Schipperheijn (Nijmegen, 25/10/1855)
Naam Hendrik Johannes Simon Petrus Kleinlooh (Nijmegen, 26/3/1855)
Datum document1875
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9238
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9238