Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Theodorus Tunneman Kortz genaamd (Neerbosch, 2/7/1855)
Naam Jacobus Jacobs (Neerbosch, 4/12/1855)
Naam Johannes Hubertus Berens (Hees, 12/1/1855)
Naam Petrus Coenders (Neerbosch, 20/8/1855)
Naam Hendricus Elemans (Ubbergen, 23/1/1855)
Naam Jan Willem van de Water (Hees, 24/9/1855)
Naam Albertus Teunissen (Hees, 31/5/1855)
Datum document1875
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9238
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9238