Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Cornelis van Heumen (Nijmegen)
Datum document1875
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9238
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9238