Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Leendert Karel Momm (Nijmegen, 5/1/1856)
Naam Heinrich van Gisteren (Zifflich (Pruisen), 6/11/1856)
Naam Matheus Wilhelmus Hoogveld (Nijmegen, 10/9/1856)
Naam Jan Geurts (Nijmegen, 16/6/1856)
Naam Hendrik Willem Tijdeman (Leiden, 17/4/1856)
Naam Johannes Cornelis Haspels (Nijmegen, 19/6/1856)
Naam Jan Michael Maria Geerligs (Nijmegen, 19/12/1856)
Datum document 1876
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9239
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9239