Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Alardus Franciscus Theodorus Josephus Olivierus Hacfort Tot Ter Horst (Ubbergen, 1/12/1857)
Naam Antonius Wilhelmus Fleuren (Nijmegen, 10/1/1857)
Naam Nicolaas Gerardus Abilborn (Middelburg, 21/5/1857)
Naam Johannes Borgers (Utrecht, 27/9/1857)
Naam Reinerus Thomas Slagtman (Druten, 27/11/1857)
Naam Stephanus Lamers (Nijmegen, 29/11/1857)
Naam Ottho Johannes Gijsbert van Wageningen (Nijmegen, 30/8/1857)
Datum document1877
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9240
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9240