Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Baptist Toussaint (Nijmegen, 5/4/1857)
Naam Johannes Antonius de Booij (Nijmegen, 13/6/1857)
Naam Hendrikus Alofs (Nijmegen, 14/3/1857)
Naam Matthijs Hendrikus de Ridder (Nijmegen, 21/11/1857)
Naam Willem Frederik Antoon Vrijaldenhoven (Nijmegen, 25/12/1857)
Naam Fredrik Jacobus Hubscher (Nijmegen, 27/11/1857)
Naam Joseph Mulder (Nijmegen, 28/10/1857)
Datum document1877
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9240
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9240