Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Adrianus van der Kemp (Nijmegen, 3/6/1857)
Naam Arnoldus Schrievers (Nijmegen, 7/1/1857)
Naam Carel Adrianus Josephus van Rosendael (Nijmegen, 9/6/1857)
Naam Johannes Gerardus Hulsen (Nijmegen, 13/7/1857)
Naam Johannes Hannessen (Nijmegen, 17/7/1857)
Naam Johannes Spanjaard (Nijmegen, 25/12/1857)
Naam George Elias Roos (Nijmegen, 27/9/1857)
Datum document 1877
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9240
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9240