Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johan Pieter Simons (Nijmegen, 1/8/1857)
Naam Bernardus Franciscus Lodenstijn (Nijmegen, 11/12/1857)
Naam Gerardus Teunissen (Hees, 12/12/1857)
Naam Johannes Simon Grandjean Perrenod Comtesse (Nijmegen, 19/5/1857)
Naam Marcus van Winsen (Tiel, 21/8/1857)
Naam Peter Tax (Oosterhout, 23/9/1857)
Naam Cornelis Leendert Gerritsen (Nijmegen, 30/10/1857)
Datum document1877
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9240
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9240