Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Augustinus Alexander Frederik Heller (Nijmegen, 3/12/1857)
Naam Johannes Klaassen (Nijmegen, 6/5/1857)
Naam Henri August van den Oudendijk Pieterse (Grave, 7/7/1857)
Naam Gradus Gruntjes (Nijmegen, 18/2/1857)
Naam Bernardus Johannes Bruining (Nijmegen, 24/12/1857)
Naam Stephanus Johannes Murkens (Arnhem, 28/10/1857)
Naam Cornelis Christiaan van Leeuwen (Lent, 29/8/1857)
Datum document1877
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9240
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9240