Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes van der Sand (Maastricht, 15/2/1857)
Naam Martinus Willem Frederik Beyerinck (Nijmegen, 17/4/1857)
Naam Jacob van der Veer (Oudenhoorn, 19/5/1857)
Naam Petrus Matthijs Realt ook genaamd Reijalt (Nijmegen, 25/9/1857)
Naam Johannes Arnoldus de Groot (Rotterdam, 26/4/1857)
Naam Adrianus Albertus Kraayenhagen (Hees, 27/12/1857)
Naam Christiaan Frederik de Waal (Rotterdam, 29/10/1857)
Datum document1877
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9240
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9240