Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Cools (Nijmegen, 4/2/1858)
Naam Antonius Joannes Hendrikus Hoebink (Nijmegen, 4/7/1858)
Naam Johannes Hermanus Hendriks (Nijmegen, 8/5/1858)
Naam Petrus Antonius Wintjes (Nijmegen, 8/11/1858)
Naam Carel Louis Alexander Hulsbergen Henning (Nijmegen, 10/3/1858)
Naam Willem Frederik Hendrik Hascher (Nijmegen, 16/8/1858)
Naam Hendrikus van Anholt (Nijmegen, 22/2/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241