Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Cornelius Ferdinandus Wilhelmus van den Heuvel (Utrecht, 3/8/1858)
Naam Wilhelmus van Beem (Nijmegen, 4/9/1858)
Naam Gradus Pas (Nijmegen, 6/3/1858)
Naam Johannes Jong (Ubbergen, 8/9/1858)
Naam Willem Claus (Nijmegen, 15/7/1858)
Naam Derck Leemans (Nijmegen, 16/11/1858)
Naam Hendrik van den Briel (Ubbergen, 22/9/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241