Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Aaron Glaser (Nijmegen, 5/12/1858)
Naam Hendrik Berkenhagen (Lent, 7/1/1858)
Naam Egbert Haflweeg (Nijmegen, 12/1/1858)
Naam Antonius Johannes Josephus Sprenger (Nijmegen, 12/6/1858)
Naam Henricus Wilhelmus Johannes Stroband (Kampen, 12/7/1858)
Naam Petrus Jacobus Wilhelmus Heijdt (Nijmegen, 13/10/1858)
Naam Johannes Matthijs Jansen (Nijmegen, 15/11/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241